Chính sách quy trình xử lý khiếu nại
09 24

Chính sách quy trình xử lý khiếu nại

24/09/2018 651 lượt xem
  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.    
  2. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Bình luận